Znajdź nas na facebooku

Strona głównaStrona główna

W zakładce Do Pobrania umieszczono nowe wydania Wniosku o certyfikację i Opisu jednostki produkcyjnej dla kategorii Produckja roślinna i zwierzęca.

Uwaga Rolnicy

Producenci, którzy do tej pory nie ubiegali się o zwrot kosztów kontroli w ramach udziału w poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” mogą teraz skorzystać z tej możliwości.
Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wnioski można składać w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

Szczegóły na stronie ARR:
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

Swoją działalność certyfikującą rozszerzyliśmy o działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.

Więcej informacji na:

www.rolnictwointegrowane.pl