Znajdź nas na facebooku

O nasO nas

HISTORIA

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. powstała 19 marca 2002 roku kontynuując działalność Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego [PTRE] , zajmującego się kontrolą i certyfikacją gospodarstw ekologicznych od 1 kwietnia 1993 roku.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

EKOGWARANCJA PTRE jest największą ogólnopolską Jednostką Certyfikującą / dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi/,  przyznającą certyfikaty producentom, których produkty spełniają wymagania Rozporządzenia 834/2007.

Ekogwarancja PTRE jest jednostką wiodącą w swojej branży. Współpracujemy z największą liczbą rolników i firm, produkujących żywność ekologiczną. Świadczy to o naszym dużym profesjonaliźmie, jak i o jakości świadczonych przez nas usług.
Produkty spożywcze z gospodarstw i firm kontrolowanych przez Ekogwarancja PTRE są eksportowane do krajów UE i USA.

UPOWAŻNIENIA

EKOGWARANCJA PTRE jest jednostką akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji określony jest w certyfikacie akredytacji nr AC102 [zakres].

EKOGWARANCJA PTRE posiada upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

Wraz z upoważnieniem Jednostce Certyfikującej został nadany numer identyfikacyjny PL-EKO-01.

PRZYSZŁOŚĆ

Zapraszamy do współpracy firmy, zakłady przetwórcze, hurtownie i sklepy zainteresowane przerobem i sprzedażą ekologicznych płodów rolnych. Także firmy kontrolowane przez Ekogwarancja PTRE szukają kontaktów w swojej branży.

Powstaje nowy, szybko rozwijający się rynek artykułów spożywczych. Warto mieć w nim swój udział. Kontrola i certyfikacja nie jest utrudnieniem w działalności firmy. Przekonało się o tym już wielu. Nasza firma zawsze służy pomocą. Prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.