Znajdź nas na facebooku

PracaPraca

Osoby zainteresowane pracą w charakterze inspektora w JC Ekogwarancja PTRE sp. z .o.o proszone są o przesłanie CV na adres cv @ ekogwarancja.pl

 

Aby wykonywać pracę inspektora należy zdać egzamin Państwowy. Szczegóły na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl .

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:

  1. ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
  2. zbiór ze stanu naturalnego,
  3. pszczelarstwo,
  4. produkty akwakultury i wodorosty morskie,
  5. przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży,
  6. wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z krajów trzecich.

Dla danych specjalizacji oprócz zdanego egzaminu trzeba spełniać następujące warunki co do kwalifikacji:

  1. wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, technologii żywności i żywienia człowieka, ogrodnictwa, ochrony środowiska, zootechniki lub weterynarii i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową;
  2. wykształcenie inne niż określone w pkt. 1. powyżej i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową.

Warunki te określa dokument DAC-13 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zobacz także